Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Een organisatiebeheerder (Admin) kan nieuwe gebruikers aanmaken in de applicatie onder het tabblad ‘Gebruikersbeheer’.

Gebruikersnaam

De gebruikersnaam wordt gebruikt om in te loggen bij de applicatie.

Wachtwoord

Info

Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker zal het systeem een initieel wachtwoord aanmaken, een gebruiker kan deze vervolgens wijzigen.

Op dit moment hebben we de volgende wachtwoordeisen:

  • 1 kleine letter

  • 1 hoofdletter

  • 1 cijfer

  • 1 leesteken (bijvoorbeeld & ^ % ! )

  • Minimaal 12 en maximaal 32 tekens

Info

Per 8 september is, voor nieuwe wachtwoorden, de minimale lengte 12 karakters.

Middels multifactorauthenticatie en IP filtering is het account nog verder te beveiligen.

Rollen

Aan iedere nieuwe gebruiker moet een rol worden toegekend, deze bepaalt welke rechten de betreffende gebruiker heeft.

Bij het aanmaken van een gebruiker wordt gevraagd een email adres, gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Deze worden vervolgens automatisch naar de gebruiker gestuurd incl. een link naar de applicatie.

Email

Het emailadres dat gebruikt wordt voor het resetten van een wachtwoord alsmede de multifactorauthenticatie (MFA).

Vervaldatum

Wanneer een datum wordt opgegeven bij ‘Vervaldatum’ dan zal het account op de genoemde data automatisch vervallen.

Extra autorisaties

Het is mogelijk om een gebruiker extra autorisaties te geven.

Momenteel kennen we de volgende extra autorisaties: