Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Het LPZ ondersteunt momenteel nog niet het gebruik van meerdere locaties binnen één organisatie. Dit maakt het vooralsnog nodig om, indien men toegang nodig heeft tot meerdere locaties, meerdere accounts aan te maken. Deze kunnen per 22 december 13 januari wel gebruik maken van één emailadres.

We streven er naar om in Q1 2022 meerdere locaties als onderdeel van één organisatie te kunnen ondersteunen.

...