Aanlevering (Aanlevermodule)

De LPZ verwacht twee aanleveringen:

  • Aanwezigheid op SEH (Presence)

  • Klinische beddencapaciteit (Capacities)

U kunt deze aanlevering verzorgen via de meegeleverde LPZ Aanlevermodule of via een eigen API aanroep.

De LPZ Aanlevermodule is software die de verbinding verzorgt tussen het EPD van het ziekenhuis en het LPZ dashboard. De Aanlevermodule is ontwikkeld om het selecteren, bewerken en uitleveren van de gegevens vanuit de ziekenhuizen naar het LPZ dashboard te ondersteunen en te vereenvoudigen. De Aanlevermodule zorgt ervoor dat de aanlevering van gegevens eenvoudiger en met minder inspanning is te realiseren. Hierdoor hoeft u niet zelf een koppelvlak te ontwikkelen, al blijft dat gewoon mogelijk als u daaraan de voorkeur geeft. Tevens wordt het aanpassen van de aanlevering op toekomstige wijzigingen vereenvoudigd. 

De gegevens uit de brondatabase kunnen op verschillende manieren worden omgezet in het formaat dat LPZ vereist. Hiervoor zijn verschillende methodes. Welke methode in een specifieke situatie het beste kan worden toegepast, is onder meer afhankelijk van het type EPD.  

De drie methoden zijn: 

  • Mappen in LPZ.  

Op basis van de combinatie van afdeling, kamer en bed kunnen de mapping-eigenschappen handmatig worden gezet, waarna deze worden toegepast op het aangeleverde bestand. Eventueel aangeleverde eigenschappen worden daarmee overschreven. Dit is op bedniveau in te richten. Veel HiX-ziekenhuizen gebruiken deze methode. De Aanlevermodule kan dan de stap mapping overslaan. 

Opmerking: Een mapping in de LPZ applicatie overschrijft altijd de aangeleverde eigenschappen.

  • Via mappingregels in de LPZ Aanlevermodule LPZ-eigenschappen toevoegen.  

Op alle eigenschappen uit de extractie kunnen kunnen mappingregels gebaseerd worden om de LPZ eigenschappen te bepalen. Denk hierbij aan afdeling/kamer/bednr maar ook aan Cluster(s) of bedtype. 

  • Aanleveren van de LPZ-eigenschappen vanuit het bronsysteem.  

Deze methode kunt u gebruiken als het bronsysteem de LPZ coderingen kent en deze direct kan aanleveren. Dit is bijvoorbeeld bij SAP eenvoudig mogelijk. De Aanlevermodule kan dan de stappen mapping, filtering en formattering overslaan. 

Een voordeel van het gebruik van de LPZ Aanlevermodule is dat het verzenden van het csv-uitvoerbestand voor rekening van de Aanlevermodule wordt genomen. Hierdoor wordt de impact van toekomstige aanpassingen aan het verzenden gereduceerd. 

Opmerking: als u er de voorkeur aan geeft uw eigen koppelvlak te implementeren, dan is dat ook mogelijk. In de beschrijving van de koppelvlakken (https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1868300302 ) is te vinden hoe u de API’s kunt aanroepen. 

De volgende codelijsten zijn in gebruik in de aanlevering: