Applicatie

Het LPZ bestaat uit 3 modules met elk hun eigen onderdeel op deze kennisbank:

  • Covid - Capaciteitsgegevens en patiëntenaantallen Covidzorg

  • Spoed - Beschikbaarheid en drukte Spoedeisende hulp

  • Kliniek - Klinische beschikbare capaciteit acute zorg

    • Geboortezorg - Subonderdeel van kliniek, toont specifiek de beschikbare capaciteit rondom de geboortezorg.

Daarnaast is er een applicatiebeheer onderdeel voor de beheerders van een organisatie met bijvoorbeeld uitleg over het gebruikersbeheer, handmatige labels et cetera.

Ook als gebruiker zijn enkele zaken in te stellen, deze zijn opgenomen onder de Gebruikersinstellingen.Mocht u het antwoord op uw vraag niet op de kennisbank kunnen vinden, neem dan contact met ons op via support@lpz.nu.