Kliniek module

Met behulp van de Kliniek module wordt klinische capaciteit van de acute zorg inzichtelijk.

De applicatie geeft de beschikbare capaciteit van acute zorg aan. Met behulp van werkafspraken kan regionaal afgesproken worden hoe inzichten in het LPZ worden ingezet bij het regionaal spreiden van patiënten in de acute zorg.

Specifiek voor de capaciteit rondom de geboortezorg is er een eigen geboortezorg dashboard. Met het Geboortezorg dashboard wordt de actuele beschikbare geboortezorg capaciteit real-time gedeeld met de verloskundige in de regio en tussen ziekenhuizen onderling. Zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1889992739

De volgende tabbladen/pagina’s zijn onderdeel van de kliniek module:

 • Regio - Regionale procesinformatie SEH.

 • Bedden - Te filteren overzicht met regionale en landelijk beschikbare capaciteit.

 • Profielen - Overzicht van de verschillende faciliteiten en afdelingen.

 • Kaart - Beschikbare capaciteit geplot op de kaart van Nederland.

Een deel van de informatie, zoals de beschikbare bedden, is daarnaast ook direct vanuit het dashboard dat gedeeld wordt met de spoed module inzichtelijk.

Beschikbare bedden sectie in dashboard

Het dashboard toont de actuele beschikbare bedden, deze zijn op 4 wijzen nader geclassificeerd:

Afhankelijk van de gekozen classificatie worden het aantal beschikbare bedden getoond naast de totale capaciteit.

Als voorbeeld hiernaast het tabblad Covidcapaciteit, deze toont de beschikbare capaciteit van het ziekenhuis geclassificeerd naar Covidcapaciteit.

Voor covidcapaciteit zijn er vier labels waarop de bedden ingedeeld worden:

 • IC - Covid: dit zijn bedden op de intensive care waarop  Covid patiënten behandeld kunnen worden

 • IC - Non-Covid: dit zijn bedden op de intensive care waarop non-Covid patiënten behandeld kunnen worden

 • Kliniek - Covid: dit zijn klinische bedden waarop Covid patiënten behandeld kunnen worden

 • Kliniek – Non-Covid: dit zijn klinische bedden waar non-Covid patiënten op behandeld kunnen worden

Indien er bij IC-Covid 1/8 staat, betekent dit dat 1 van de in totaal 8 bedden die het ziekenhuis heeft ingericht voor Covid patiënten beschikbaar is. De vrije capaciteit is dus 1 bed en de totale capaciteit 8 bedden. In dit voorbeeld zijn op de kliniek nog 3 bedden beschikbaar voor Covid patiënten.

Op dit moment wordt de totale capaciteit gedeeld. Binnenkort wordt de totale capaciteit enkel van de eigen organisatie getoond.

 

Drempelwaarde

Een organisatiebeheerder kan voor de organisatie drempelwaarden inrichten voor de specialistische capaciteit en de covidcapaciteit, zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1890254851/Instellingen+Organisatiebeheer#Drempelwaarden.

Indien een drempelwaarde is opgegeven, dan wordt wanneer de beschikbare capaciteit onder deze drempelwaarde valt een uitroepteken getoond bij het betreffende label.

Bed definities

Bj het bepalen van beschikbare capaciteit zijn onderstaande definities van belang:

Begrip

Toelichting

Begrip

Toelichting

Beschikbaar

Een bed dat vrij is en voorzien is van personeel en apparatuur. Het bed is dus niet bezet door een patiënt.

Bezet

Een bed dat bezet is door een patiënt.

Capaciteit

Een bed dat beschikbaar is en voorzien is van personeel en apparatuur. Ongeacht of de bedden bezet zijn of niet. Capaciteit = beschikbaar + bezet.

Geblokkeerde bedden

Bedden die niet beschikbaar zijn voor een opname en niet bezet. Deze bedden zijn niet zichtbaar in de applicatie.

Deze bedden worden aangeleverd met capaciteit = 0

In de uitvraag RCPS/LCPS worden gereserveerde bedden niet gezien als vrije capaciteit, dit conform definitie LCPS.

Gereserveerde bedden

Bedden die zijn gereserveerd voor een (electieve) opname tot 10u de volgende dag.

Deze bedden worden in de applicatie niet als vrije capaciteit gezien.

In de uitvraag RCPS/LCPS worden gereserveerde bedden wel gezien als vrije capaciteit, dit conform definitie LCPS.

Regio

In het tabblad regio, kan de data van andere ziekenhuizen in de regio worden ingezien

In het overzicht is de volgende data van de ziekenhuizen in de regio in te zien:

 • Openstelling SEH

 • Drukte SEH

 • Drukte SEH over 2 uur

 • Aantal wachtende patiënten op arts

 • Gemiddelde wachttijd op arts (min)

 • Aantal patiënten op de SEH

 • Gemiddelde doorlooptijd op de SEH (min)

 • Aantal aanmeldingen naar de SEH

 

Via het huis-icon, rechts op de regel van het betreffende ziekenhuis, verschijnt er een pop up met informatie over dit ziekenhuis.
Hier zijn adres- en contactgegevens, openingstijden, faciliteiten en de patiëntgroepen die zij kunnen behandelen te vinden.
Zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1890254851/Instellingen+Organisatiebeheer#Locatie-profiel

Het is aan de ziekenhuizen zelf om te bepalen welke data gedeeld wordt.
Vandaar dat bij sommige ziekenhuizen de tekst ‘Ziekenhuis deelt de gegevens niet met de regio’ te zien is.
Zie ​Instellingen / Organisatiebeheer | Informatie-delen

Bedden

In het tabblad bedden is een overzicht te zien van beschikbare bedden in de verschillende ziekenhuizen in Nederland

De data van het overzicht kan gedownload worden naar een CSV bestand door op de knop ‘downloaden’ te klikken. Daarnaast kan het overzicht gefilterd worden op verschillende filters door op de knop ‘filters’ te klikken.

Door op een specifieke regio te klikken, worden de gegevens van de ziekenhuizen in deze regio weergegeven.

Profielen

In het tabblad profielen wordt er een overzicht getoond van verschillende faciliteiten en afdelingen die een ziekenhuis kan hebben

Het ziekenhuis beschikt over deze afdeling.

Het ziekenhuis beschikt niet over dit specialisme.

Door te klikken op de pijltjes worden de ziekenhuizen gesorteerd op het betreffende item.

 

Kaart

Op de kaart wordt een overzicht getoond van de vrije bedden in de verschillende regio’s

De kaart en het overzicht kunnen getoond worden voor zowel:

 • Alle ziekenhuizen

 • Alleen de regio’s

Status per ziekenhuis

De kleur van de pointer wordt bepaald door de drempelwaarden die de ziekenhuizen in hun instellingen hebben ingegeven

 • Groen – drempelwaarde niet bereikt, beschikbare capaciteit aanwezig.

 • Oranje – drempelwaarde bereikt, capaciteit wordt kritisch. Er zijn nog enkele bedden beschikbaar, kijk eerst of er een andere mogelijkheid is.

 • Rood – er is geen beddencapaciteit beschikbaar. Dit kan zijn omdat de afdeling geheel vol ligt, of dat er bedden geblokkeerd zijn door onvoldoende personeel

Indien er bovenaan de pointer een uitroepteken staat, betekent dit dat op één van de labels geen beschikbaarheid meer is

Door middel van het klikken op de knop ‘filters’ kan de kaart gefilterd worden op verschillende labels van de bedden.