Covid module

Het LPZ kan inzicht geven in de actuele capaciteit voor Covid. Deze actuele capaciteitsinformatie wordt getoond in het dashboard. Het is daarnaast mogelijk om basis van deze informatie ook de gehele RCPS/LCPS uitvraag vanuit het LPZ gedaan worden. Hiervoor wordt de capaciteitsinformatie aangevuld met de patiëntenaantallen.

Elke 5 minuten worden beschikbare en bezette bedden geautomatiseerd uit het bronsysteem naar het LPZ verstuurd. De covid capaciteit wordt bepaald aan de hand van de covidcapaciteit-labels in de data. De patiëntaantallen zijn gebaseerd op het label patiënttype.

Deze labels zijn gebaseerd op de definities zoals deze zijn opgesteld door het Landelijk Centrum Patienten Spreiding (LCPS). Voor het gemak hebben wij deze ook hier (definities LCPS) opgenomen op deze kennisbank.

 

Onderstaand figuur toont de berekeningen achter de waarden:

Standaard wordt het aantal vrije bedden per covidcapaciteit label bepaald o.b.v. het aantal vrije bedden per label. Zoals hier links weergegeven.

Het is echter ook mogelijk om het aantal vrije bedden per covidcapaciteit label te bepalen o.b.v. ‘de totale capaciteit per covidcapaciteit’-label en ‘het aantal patiënten dat aanwezig is’, zie Instellingen - Rekenmethode crisis-capaciteit.

Deze nieuwe optie kan handig zijn voor ziekenhuizen waarbij voor de beschikbare bedden niet vastligt of het een covid of non-covid bed is. Bij deze nieuwe optie is het aantal beschikbare bedden per covidcapaciteit label afhankelijk van de totale capaciteit en het aantal patiënten.

Dashboard (covidcapaciteit)

Het tabblad Covidcapaciteit van het dashboard (link) toont de actuele beschikbare capaciteit van het ziekenhuis geclassificeerd naar Covid:

 

Er zijn vier labels waarop de bedden ingedeeld worden:

  • IC - Covid: dit zijn bedden op de intensive care waarop  Covid patiënten behandeld kunnen worden

  • IC - Non-Covid: dit zijn bedden op de intensive care waarop non-Covid patiënten behandeld kunnen worden

  • Kliniek - Covid: dit zijn klinische bedden waarop Covid patiënten behandeld kunnen worden

  • Kliniek – Non-Covid: dit zijn klinische bedden waar non-Covid patiënten op behandeld kunnen worden

 

Indien er bij IC-Covid 1/8 staat, betekent dit dat 1 van de in totaal 8 bedden die het ziekenhuis heeft ingericht voor Covid patiënten beschikbaar is. De vrije capaciteit is dus 1 bed en de totale capaciteit 8 bedden. In dit voorbeeld zijn op de kliniek nog 3 bedden beschikbaar voor Covid patiënten.

 

NB. Patiëntaantallen worden niet in het dashboard getoond, enkel in het RCPS uitvraag.
Dit voorbeeld hiernaast zegt niets over hoeveel Covid patiënten op de IC liggen!

RCPS uitvraag

De RCPS uitvraag bestaat uit 2 onderdelen, capaciteit en patiëntaantallen. Hiervoor wordt gekeken naar de aangeleverde covidcapaciteits-labels (en eventuele handmatige overschrijvingen hiervan) en de aangeleverde patiënttype labels.

RCPS Uitvraag - Ziekenhuis gebruiker

Conform landelijk afspraken ontvangt het LCPS om 10:00 uur een actueel overzicht met covid capaciteit en patiëntenaantallen. In het LPZ wordt zodoende de data zoals deze om 09:30 beschikbaar was vastgelegd.

Deze kan door het ziekenhuis worden ingezien op de pagina RCPS

Indien een ziekenhuis er voor gekozen heeft de data te delen dan kan deze is deze ook voor de ROAZ inzichtelijk. Zie hiervoor Instellingen - Delen.

Gebruikers welke vanuit een ROAZ in het LPZ zitten kunnen de gegevens van de ziekenhuizen in hun regio downloaden.
Deze download bevat enkel de gegevens van de ziekenhuizen die toestemming hebben gegeven de data te delen.

 

Een automatische doorlevering direct aan het LCPS op verzoek van een ziekenhuis is in ontwikkeling.

 

RCPS uitvraag - ROAZ gebruiker

Indien een ziekenhuis er voor gekozen heeft de data te delen dan kan deze is deze ook voor de ROAZ inzichtelijk. Zie hiervoor Instellingen - Delen.

Gebruikers welke vanuit een ROAZ in het LPZ zitten kunnen de gegevens van de ziekenhuizen in hun regio downloaden.
Deze download bevat enkel de gegevens van de ziekenhuizen die toestemming hebben gegeven de data te delen.