Instellingen / Organisatiebeheer

Het organisatiebeheer bevat instellingen voor de organisatie.

Op dit moment is het niet mogelijk om instellingen over locaties heen in te stellen.
Er moet dus voor elke locatie binnen een organisatie deze inrichting gedaan worden.

Locatie profiel

Bevat gegevens als naam van de organisatie en adres gegevens. Deze worden in het dashboard getoond onder organisatie informatie.

De coördinaten worden gebruikt in de kaart weergave.

De regio van een organisatie is niet zelf aanpasbaar, neem hiervoor contact op met support@lpz.nu

Contactgegevens

Geef hier de contactpersonen op die in het dashboard onder organisatie informatie moet worden getoond, zie hiernaast.

Er zijn per label zoveel contactregels aan te maken als gewenst, selecteer een label en voeg de gewenste gegevens in.
De omschrijving biedt bijvoobreeld de mogelijkheid om meer uitleg te geven over welk nummer wanneer gebeld kan worden.
informatie.
Wanneer het `telefoonnummer`-veld enkel cijfers bevat kan een gebruiker dit nummer bij gebruik op een mobiel direct bellen.
De velden zijn niet verplicht.

Let op, vergeet niet om de wijziging op te slaan middels de knop Opslaan onderaan de pagina.

De items met type 'Verloskunde' en 'Neonatologie' worden getoond in het Geboortezorg dashboard.

Alle velden zijn optioneel.
Het is mogelijk tekst in het telefoonnummer veld te gebruiken, bijvoorbeeld “012-345678 sein 1234”

Openingstijden

De openingstijden zoals deze getoond worden onder de organisatie informatie in het dashboard.

 

Profiel

De inrichting van profiel wordt niet enkel gebruikt in de organisatie informatie, zie hierboven. Deze informatie wordt ook gebruikt bij de filtering in bijvoorbeeld het regio , bedden en profielen scherm.

Specifieke stops

Selecteer de specifieke stops welke van toepassing zijn voor de betreffende organisatie(locatie).

De geselecteerde stops worden getoond op het dashboard van de spoed module.

Zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1889992705 .

Druktemeter

Selecteer welke druktemeter er voor de organisatie getoond moet worden.
Beide worden berekend, ongeacht of deze wordt getoond.

Deze instelling wordt zowel gebruikt voor de weergave van de drukte binnen de eigen organisatie als de weergave van de drukte van de eigen organisatie aan de andere LPZ-gebruikers.
Dit maakt dat erop het dashboard zowel druktescores middels Nedocs als mNedocs getoond kunnen worden.

Hierbij is het goed om de realiseren dat een score lastig ter vergelijken is over huizen heen!

Meer informatie over de druktemeter, zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1877278755

 

Rekenmethode crisiscapaciteit

Informatie delen

In dit onderdeel kan, per item, worden aangeven of deze buiten de eigen organisatie gedeeld mag worden.

Vooralsnog onderscheiden we hier 3 opties:

  • De actuele wachttijden, aanwezigheid en druktemeter kunnen worden gedeeld, onderdeel van de Spoed module

  • De actuele beschikbaarheid van bedden, onderdeel van de Kliniek module (incl. Geboortezorg)

  • Dagelijkse aanlevering van RCPS gegevens direct aan het LCPS.

    De gegevens blijven beschikbaar voor het RCPS, maar het RCPS hoeft deze gegevens niet meer te uploaden via het LCPS Dataportal.

Let op: Als er voor de directe aanlevering van de capaciteitsdata aan het LCPS wordt gekozen, dan is het vanwege technische aanpassingen bij het LCPS niet mogelijk direct terug te vallen op de oude werkwijze (uploaden Excel-bestand via RCPS op portal LCPS).
Mocht er de wens zijn om te stoppen met de direct aanlevering aan het LCPS, neem dan vóóraf contact op met het LCPS via plans@lcps.nu

Het is handig als het RCPS wordt geinformeerd over het (voornemen om) rechtstreeks bij LCPS aan te leveren.

 

Drempelwaarden

Vrije capaciteit is niet altijd ook beschikbaar voor een eventuele overplaatsingen, een deel van de capaciteit is nodig voor bijvoorbeeld de interne bedrijfsvoering.
Om dit inzichtelijk te maken is er de mogelijkheid om een drempelwaarde in te stellen.
Wanneer de beschikbare capaciteit gelijk of kleiner is dan de drempelwaarde dan wordt dit middels een icoon in de applicatie weergegeven, zie de onderste regel in de afbeelding hier rechts.

Het is mogelijk om drempelwaarden op te geven voor de volgende onderdelen:

  • SEH

  • Specialistische capaciteit

  • Covidcapaciteit

De geboortezorg capaciteit heeft nog niet de mogelijkheid om een drempelwaarde in te stellen, deze mogelijkheid wordt verkend.

Vrije capaciteit 'IC beademd' is gelijk of kleiner dan de ingestelde drempelwaarde.

 

Capaciteiten

Dit onderdeel toont de bedden zoals deze zijn aangeleverd.

Het is mogelijk bedden handmatig te herlabelen en hiermee het eventueel aangeleverde label te overschrijven.

Handmatige labelen

https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1877147674

Status CSV koppeling

Toont de status van de laatste aanlevering. Daarnaast is het mogelijk de laatste datasets te downloaden. Deze pagina bevat een overzicht van mogelijk waarschuwingen/foutmeldingen en eventuele oorzaken: https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1894383712

Beveiliging

Het is mogelijk om multifactor authenticatie voor de gehele organisatie verplicht te stellen.

Multifactorauthenticatie is een methode om de authenticiteit van een gebruiker te verifiëren op meer dan één enkele manier. Door meerdere factoren te combineren kan de beveiliging bij toegangscontrole worden aangescherpt. Het woorddeel "multi" wordt vaak vervangen door het aantal, bijvoorbeeld tweefactorauthenticatie - Definitie wikipedia

Voordat deze optie actief wordt, dient deze optie voor een organisatiebeheerder te zijn doorlopen. Zie hiervoor https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1892384769