Gebruikersinstellingen (account)

Via het gebruikersmenu, bereikbaar door rechtsboven te klikken op de gebruikersnaam of het gebruikersicoon, zijn onderstaande functionaliteiten beschikbaar:

 • Aanpassing aan account te doen, zoals wijzigen van wachtwoord.

 • Favorieten organisaties vastleggen

 • Configureren geluidsnotificaties, bepaalde gebeurtenissen kunnen een geluidsnotificatie initiëren.

 • Kan de huidige sessie beëindigd worden door uit te loggen.

Account

Onder de account pagina zitten alle gegevens rondom het gebruikersaccount, hier kan bijvoorbeeld het wachtwoord gewijzigd worden.

Email

Het emailadres dat gebruikt wordt voor het resetten van een wachtwoord alsmede de multifactorauthenticatie (MFA).

Wachtwoord

Op dit moment hebben we de volgende wachtwoordeisen:

 • 1 kleine letter

 • 1 hoofdletter

 • 1 cijfer

 • 1 leesteken (bijvoorbeeld & ^ % ! )

 • Minimaal 12 en maximaal 32 tekens

Per 8 september is, voor nieuwe wachtwoorden, de minimale lengte 12 karakters.

Middels multifactorauthenticatie en IP filtering is het account nog verder te beveiligen.

Taal

De mogelijkheid om de applicatie in het Nederlands of Engels te tonen.

Multifactorauthenticatie (MFA) / Two-factor authenticatie (2FA)

Naast de gebruikersnaam & wachtwoord combinatie kan het inlog proces aangevuld worden met een extra code, hiermee is het account extra beveiligd.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de multifactorauthenticatie (MFA), dan wordt tijdens het inloggen een code naar het emailadres van de gebruiker verzonden, deze moet vervolgens worden ingevuld.

MFA kan geactiveerd worden door de selectie op “Ja“ te zetten.

Inloggen met multifactor authenticatie

 1. Voor je gebruikersnaam en wachtwoord in en kies voor inloggen.

 2. Onderstaand scherm verschijnt:

 3. Open de email die is verzonden naar het emailadres dat gekoppeld is aan het betreffende LPZ account, deze bevat een code:

 4. Deze code kan worden ingevoerd in het invoerveld op de inlogpagina.

  Wanneer het vinkje bij “Ik gebruik een vertrouwde computer“ wordt aangevinkt, dan wordt door dit apparaat niet meer gevraagd om de extra code.

Indien een gebruiker een code ontvangt terwijl niet zelf in inlogpoging gedaan wordt, dan dient dit direct gemeld te worden bij LPZ via support@lpz.nu.
Dit kan immers duiden op een poging tot het verkrijgen van oneigenlijke toegang.

IP filtering

Naast de gebruikersnaam & wachtwoord combinatie kan het inlog proces aangevuld worden met IP-filtering, hiermee is het account extra beveiligd.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het IP-filter, dan is toegang tot het betreffende account enkel mogelijk via het opgegeven IP-adres.

IP filtering kan geactiveerd worden door in het IP-filter veld een geldig IP-adres in te vullen volgens onderstaand format:

 • 192.168.1.1

 • 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

 

Favorieten

In het menu zijn onder het item favorieten, de favoriete organisaties vast te leggen.
Deze instelling wordt gebruikt om op diverse plekken slechts een selectie van de organisaties te tonen.

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Organisaties in de regio

 2. Handmatige een selectie maken

Deze laatste methode is handig als ook ziekenhuizen over de regiogrens tot de favorieten behoren.

 

Notificaties

Als gebruiker kan je selecteren bij welke gebeurtenissen een notificatie moet volgen.

De volgende acties kunnen geselecteerd worden om een notificatie af te spelen:

Let op!
Deze functionaliteit is afhankelijk van de lokale inrichting.
De browser moet geluiden mogen afspelen en het geluid moet daadwerkelijk aan staan.