Toegang LPZ

De toegang tot het LPZ is voorbehouden aan specifieke zorgorganisaties, zij hebben afspraken gemaakt over het gebruik van de applicatie en de in de applicatie aanwezige gegevens.

Een organisatiebeheerder kan gebruikers, namens de organisatie, toegang geven tot de applicatie.
Elke organisatie heeft hiervoor de mogelijkheid om één of meerdere gebruikers als organisatiebeheerder aan te wijzen. Zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1873575967 en https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1890254851.

Inloggen

Inloggen bij het LPZ gebeurt op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord, dit account is gekoppeld aan een locatie. Tot en met 12 januari is het ook mogelijk om in te loggen met een emailadres.

Het LPZ ondersteunt momenteel nog niet het gebruik van meerdere locaties binnen één organisatie. Dit maakt het vooralsnog nodig om, indien men toegang nodig heeft tot meerdere locaties, meerdere accounts aan te maken. Deze kunnen per 13 januari wel gebruik maken van één emailadres.

We streven er naar om in Q1 2022 meerdere locaties als onderdeel van één organisatie te kunnen ondersteunen.

Gebruikersnaam vergeten

Wanneer de gebruikersnaam niet meer bekend is, dan kan deze via het ‘Gebruikersnaam vergeten’-proces worden opgevraagd. Er wordt een email verzonden naar het bij ons bekende emailadres met daarin de bij het emailadres bekende gebruikersnaam of gebruikersnamen. (Zie info-blok hierboven, vooralsnog is er per locatie een account nodig).

Wachtwoord vergeten

Wanneer het wachtwoord niet meer bekend is, dan kan deze worden gereset via het 'Wachtwoord vergeten'-proces. Hierbij moet de betreffende gebruikersnaam worden ingevuld.

Wachtwoord eisen

Er worden eisen gesteld aan het wachtwoord, deze zijn terug te vinden op de volgende pagina: https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1873575967/Gebruikersbeheer#Wachtwoord

Gebruikersnaam, wachtwoord of emailadres wijzigen

Alleen een organisatiebeheerder kan een gebruikersnaam wijzigen, zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1873575967.

Een gebruiker kan zelf het wachtwoord of emailadres wijzigen onder de gebruikersinstellingen via het account menu in de applicatie.
Zie https://lpz-support.atlassian.net/wiki/spaces/LPZDOC/pages/1892384769