Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Covid - Capaciteitsgegevens en patiĆ«ntenaantallen Covidzorg

  • Spoed - Beschikbaarheid en drukte Spoedeisende hulp

  • Kliniek - Klinische beschikbare capaciteit acute zorg

    • Geboortezorg - Subonderdeel van kliniek, toont specifiek de beschikbare capaciteit rondom de geboortezorg. Vooralsnog enkel beschikbaar als pilot in regio Zuidwest Nederland

Daarnaast is er een applicatiebeheer onderdeel voor de beheerders van een organisatie met bijvoorbeeld uitleg over het gebruikersbeheer, handmatige labels et cetera.

...