Definities LCPS-uitvraag

Vanuit het LCPS zijn onderstaande definities gedeeld met de ziekenhuizen t.a.v. de dagelijkse aanleveringen. Voor de volledigheid hebben het document, zoals gedeeld door het LCPS, ook als bijlage onderaan de pagina opgenomen.

Variabele

Definitie

Waarom vragen LCPS dit uit

Variabele

Definitie

Waarom vragen LCPS dit uit

IC: totale capaciteit voor COVID patiënten

Het betreft het totaal aantal geopende bedden (dus voorzien van personeel en apparatuur, ongeacht een vrij of bezet beden (in principe) beademd) op de IC bestemd voor bewezen IC COVID patiënten.

Om inzicht te hebben in of er voldoende capaciteit is om COVID patiënten op de IC op te kunnen vangen. Daarnaast geeft het samen met de totale capaciteit voor NON-COVID patiënten informatie over de totale capaciteit voor de IC; dit is belangrijk voor het LCPS:-om vroegtijdig te signaleren dat de totale IC capaciteit in Nederland te krap wordt en verdere opschaling nodig is

IC: totale capaciteit voor NON-COVID patiënten

Het betreft het totaal aantal geopende bedden (dus voorzien van personeel en apparatuur, ongeacht een vrij of bezet en ongeacht beademd of onbeademd) op de IC bestemd voor NON-COVID patiënten.

Om de doorgang/afschaling van de reguliere zorg te kunnen monitoren. Daarnaast geeft het samen met de totale capaciteit voor COVID patiënten informatie over de totale capaciteit voor de IC; dit is belangrijk voor het LCPS:

 • om vroegtijdig te signaleren dat de totale IC capaciteit in Nederland te krap wordt en verdere opschaling nodig is.

IC: aantal bedden bezet met positieve COVID patiënten

Het betreft het aantal aanwezige bewezen COVID patiënten op de IC met besmettingsrisico op een vast tijdstip.

Om inzicht te hebben:

 • in de bezettingsgraad van de IC op een vast tijdstip;

 • in de absolute stijging/daling van COVID patiënten op de IC en;

 • in de IC COVID druk per regio.

IC: aantal bedden bezet met ontlabelde COVID-patiënten

IC-patiënt die een opname-indicatie COVID heeft gehad (“gesloten COVID”/ “voorheen COVID-positief”) en binnen dezelfde opname periode of in het tijdsbestek van één maand (bijvoorbeeld wanneer een patiënt binnen een maand vanuit de VVT weer terug naar het ziekenhuis wordt verwezen) nu als negatief/ zonder besmettingsrisico is. Indien patiënt daarna wordt opgenomen wegens een andere aandoening, dient deze als non-COVID meegeteld te worden en niet als ‘ontlabeld’.

Om inzicht te hebben:

 • in de druk van COVID op de IC op een vast tijdstip;

 • op een congruente manier in alle ziekenhuizen in Nederland

IC: aantal bedden bezet met NON-COVID patiënten

Het betreft het aantal aanwezige NON-COVID patiënten op de IC op een vast tijdstip. COVID-19 verdachte IC patiënten worden hier ook meegeteld.

Om inzicht te hebben:

 • in de bezettingsgraad van de IC op een vast tijdstip;

 • in de absolute stijging/daling van NON-COVID patiënten op de IC en;

 • om de doorgang/afschaling van de reguliere zorg te kunnen monitoren.

IC: aantal nieuw opgenomen COVID patiënten

Er zijn twee opties om dit aantal door te geven, waarbij dezelfde optie voor de hele regio gehanteerd dient te worden:

 1. Het betreft het aantal bewezen COVID patiënten dat gisteren (00:00 – 23:59) nieuw is opgenomen op de IC. Het grote verschil met optie 2 is het moment (gisteren versus de afgelopen 24 uur) en dat bewezen COVID patiënten die vanuit de IC van een ander ziekenhuis worden opgenomen op de eigen IC, niet hoeven te worden geëxcludeerd. De overige in- en exclusiecriteria van optie 2 blijven ook gelden voor optie 1. Het LCPS zal via de PMR tool de dubbeltellingen er uit halen. Indien deze optie wordt gekozen door de regio, moet de PMR tool goed worden ingevuld voor regionale overplaatsingen door alle ziekenhuizen.

  Of:

 2. Het betreft het aantal bewezen COVID patiënten dat in de afgelopen 24 uur nieuw is opgenomen op de IC.

  Dit is inclusief:

  • Bewezen COVID patiënten die in de afgelopen 24 uur vanuit de eigen SEH of een SEH van een ander ziekenhuis worden opgenomen op de IC (ongeacht of de patiënt daarna is overgeplaatst naar een IC van een ander ziekenhuis).

  • Bewezen COVID patiënten die in de afgelopen 24 uur vanuit de eigen kliniek of een kliniek van een ander ziekenhuis worden opgenomen op de IC (ongeacht of de patiënt daarna is overgeplaatst naar een IC van een ander ziekenhuis).

  • Verdachte patiënten die al opgenomen lagen op de IC en in de afgelopen 24 uur positief testen.

   Dit is exclusief:

  • Bewezen COVID patiënten die in de afgelopen 24 uur vanuit de IC van een ander ziekenhuis worden opgenomen op de eigen IC.

  • Verdachte COVID patiënten die in de afgelopen 24 uur vanuit de SEH of kliniek nieuw worden opgenomen op de IC.

Om de prognoses van het LCPS verder te kunnen verfijnen. Het is immers belangrijk om een accurate prognose te kunnen maken om de regio’s van goede informatie te kunnen voorzien in de benodigde capaciteit voor IC COVID patiënten.

Kliniek: totale capaciteit voor COVID patiënten

Het betreft het totaal aantal geopende bedden (dus voorzien van personeel en apparatuur en ongeacht een vrij of bezet bed) in de kliniek bestemd voor COVID bewezen patiënten exclusief de CCU, IC, dagbehandeling, PAAZ, moeder- en kindzorg.

Om inzicht te hebben in of er voldoende capaciteit is om COVID patiënten in de kliniek op te kunnen vangen. Daarnaast geeft het samen met de totale capaciteit voor NON-COVID patiënten informatie over de totale capaciteit voor de kliniek; dit is belangrijk voor het LCPS: - om vroegtijdig te signaleren dat de totale klinische capaciteit in Nederland te krap wordt en verdere opschaling nodig is.

Kliniek: totale capaciteit voor NON-COVID patiënten

Het betreft het totaal aantal geopende bedden (dus voorzien van personeel en apparatuur en ongeacht een vrij of bezet bed) in de kliniek bestemd voor NON-COVID patiënten exclusief de CCU, IC, dagbehandeling, PAAZ, moeder- en kindzorg.

Om de doorgang/afschaling van de reguliere zorg te kunnen monitoren. Daarnaast geeft het samen met de totale capaciteit voor COVID patiënten informatie over de totale capaciteit voor de kliniek; dit is belangrijk voor het LCPS om:

 • om vroegtijdig te signaleren dat de totale klinische capaciteit in Nederland te krap wordt en verdere opschaling nodig is.

Kliniek: aantal bedden bezet met COVID patiënten

Het betreft het aantal aanwezige bewezen COVID patiënten in de kliniek op een vast tijdstip.

Om inzicht te hebben:

 • in de bezettingsgraad van de kliniek op een vast tijdstip;

 • in de absolute stijging/daling van COVID patiënten in de kliniek en;

 • in de kliniek COVID druk per regio.

Kliniek: aantal bedden bezet met ontlabelde COVID-patiënten

Klinische patiënt die een opname-indicatie COVID heeft gehad (“gesloten COVID”/ “voorheen COVID-positief”) en binnen dezelfde opname periode of in het tijdsbestek van één maand (bijvoorbeeld wanneer een patiënt binnen een maand vanuit de VVT weer terug naar het ziekenhuis wordt verwezen) nu als negatief/ zonder besmettingsrisico is. Indien patiënt daarna wordt opgenomen wegens een andere aandoening, dient deze als non-COVID meegeteld te worden en niet als ‘ontlabeld’

Om inzicht te hebben:

 • in de druk van COVID op de kliniek op een vast tijdstip;

 • op een congruente manier in alle ziekenhuizen in Nederland

Kliniek: aantal bedden bezet met NON-COVID patiënten

Het betreft het aantal aanwezige NON-COVID patiënten in de kliniek (exclusief de CCU, IC, dagbehandeling, PAAZ, moeder- en kindzorg) op een vast tijdstip.

Om inzicht te hebben:

 • in de absolute stijging/daling van NON-COVID patiënten in de kliniek en;

 • om de doorgang/afschaling van de reguliere zorg te kunnen monitoren.

Kliniek: aantal bedden bezet met COVID verdachte patiënten

Het betreft het aantal aanwezige verdachte COVID patiënten in de kliniek (exclusief de CCU, IC, dagbehandeling, PAAZ, moeder- en kindzorg) op een vast tijdstip.

Om inzicht te geven in de druk die ziekenhuizen door COVID verdachte patiënten ervaren.

Kliniek: aantal nieuw opgenomen COVID patiënten

Er zijn twee opties om dit aantal door te geven, waarbij dezelfde optie voor de hele regio gehanteerd dient te worden:

 1. Het betreft het aantal bewezen COVID patiënten dat gisteren (00:00 – 23:59) nieuw is opgenomen in de kliniek. Het grote verschil met optie 2 is het moment (gisteren versus de afgelopen 24 uur) en dat bewezen COVID patiënten die vanuit de kliniek van een ander ziekenhuis worden opgenomen in de eigen kliniek, niet hoeven te worden geëxcludeerd. De overige in- en exclusiecriteria van optie 2 blijven ook gelden voor optie 1. Het LCPS zal via de PMR tool de dubbeltellingen er uit halen. Indien deze optie wordt gekozen door de regio, moet de PMR tool goed worden ingevuld voor regionale overplaatsingen door alle ziekenhuizen.

  Of:

 2. Het betreft het aantal COVID patiënten dat in de afgelopen 24 uur nieuw is opgenomen in de kliniek.
  Dit is inclusief:

  • Bewezen COVID patiënten die in de afgelopen 24 uur vanuit de eigen SEH of een SEH van een ander ziekenhuis worden opgenomen in de kliniek (ongeacht of de patiënt daarna is overgeplaatst naar een kliniek van een ander ziekenhuis).

  • (Verdachte) patiënten die al opgenomen lagen in de kliniek en in de afgelopen 24 uur positief testen.

   Dit is exclusief:

  • Bewezen COVID patiënten die in de afgelopen 24 uur vanuit de kliniek van een ander ziekenhuis worden opgenomen in de eigen kliniek.

  • Bewezen COVID patiënten die vanuit de eigen IC of een IC van een ander ziekenhuis worden opgenomen in de kliniek.

Om de prognoses van het LCPS verder te kunnen verfijnen. Het is immers belangrijk om een accurate prognose te kunnen maken om de regio’s van goede informatie te kunnen voorzien in de benodigde capaciteit voor klinische COVID patiënten.

Overige relevante informatie

 • Wij verzoeken de ziekenhuizen om ook de registratie in NICE zo goed mogelijk bij te houden. Ondanks dat er een zeer wel overwogen keuze is gemaakt om de bezetting en capaciteit apart via Excel uit te vragen, is de NICE registratie ook noodzakelijk om extra inzichten te krijgen. Als concreet voorbeeld gebruiken wij de ligduur uit NICE om onze prognoses op te kunnen stellen, gezien dit op patiëntniveau in NICE kan worden bepaald.

 • De opgegeven bezetting van bewezen COVID patiënten op de IC en zowel verdachte als bewezen COVID patiënten in de kliniek, dient nagenoeg overeen te komen met de opgave op patiëntniveau in NICE. Indien hier grote verschillen zichtbaar zijn, graag hier een check op doen bij het desbetreffende ziekenhuis.

 • COVID verdachte beddencapaciteit moet bij de NON-COVID capaciteit worden opgeteld.

 • Bewezen COVID-patiënt: is een patiënt die positief is (door een COVID-19 PCR test en/of CT-uitslag). De patiënt valt onder bewezen COVID-patiënt tot hij/zij én negatief test én niet langer op een COVID bed ligt.

 • Verdachte COVID-patiënt: is in afwachting van de COVID-19 PCR en/of CT-uitslag. Indien deze uitslagen bekend en positief zijn, valt de patiënt onder COVID bewezen.

 • Indien er een uitbraak plaatsvindt op een afdeling en patiënten zijn verdacht of positief, dan tellen deze bedden niet mee als COVID capaciteit maar als NON-COVID capaciteit, tenzij de afdeling structureel/langere tijd voor COVID gaat worden ingezet.

 • Een nieuw opgenomen COVID patiënt staat dus én bij het aantal bedden bezet met COVID patiënten én bij het aantal nieuw opgenomen COVID patiënten.

 • Er zijn regio’s waarvan niet alle IC-bedden uitgerust zijn met beademingsapparatuur (en geschoold personeel voor beademingsapparatuur). Dit maakt dat hier rekening mee moet worden gehouden bij het bepalen van de COVID-druk per regio.