Waarschuwingen en foutmeldingen in het CSV koppeling scherm

Capacities

Type

Melding

Omschrijving

Oplossing

Type

Melding

Omschrijving

Oplossing

Fout

Line 1: afdeling;kamer;bed;capaciteit;bezet;gereserveerd;categorie;type;label;specialisme;patienttype

Er is een V3(.1) capacities bestand gestuurd naar de url voor aanlevering van V2 bestanden

Pas de url aan. Zie het volgende overzicht voor de juiste url: https://lpz-support.atlassian.net/wiki/pages/resumedraft.action?draftId=1887600676

Fout

At least one of the headers 'afdeling', 'kamer', 'bed' should exist on line 0
The header 'capaciteit' is required on line 0

Er is een V2 capacities gestuurd naar de url voor aanlevering van V3(.1) bestanden.

Waarschuwing

Cannot set a patienttype on bed without crisislabel on line 1

Er is een patient covid diagnose aangeleverd. Echter het bed heeft geen covidcapaciteitslabel. De aangeleverde patient covid diagnose wordt genegeerd en niet meegenomen in aanlevering richting het RCPS/LCPS.

  • Is dit een terechte waarschuwing. Negeer de melding

  • Is dit is een onterechte waarschuwing. Voorzie het bed van een correct Covidcapaciteitslabel.

Waarschuwing

Reservation is set to 0, because bed cannot be reserved and used at the same time on line x

Aangeleverde regel bevat ook naast een bezetting ook een reservering. De reservering wordt genegeerd.

  • Dit is een waarschuwing en puur ter informatie.

Waarschuwing

Capacity is set to 1, because bed cannot have higher usage than its capacity on line x

Aangeleverde regel heeft een capaciteit van 0 (hoogstwaarschijnlijk een blokkering) echter het bed is bezet. De capaciteit is aangepast naar 1.

  • Dit is een waarschuwing. Corrigeer eventueel het bron systeem.